Základní škola a Mateřská škola

ředitelství

Informace k provozu škol a školských zařízení od 1.února 2021 a info k hodnocení žáků za 1.pololetí

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ od 27. prosince do 10. ledna 2021

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).

V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.

1.) Provoz mateřské školy – beze změn 

2.) Provoz základní školy

 • Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků a žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku.
  Do školy se tedy od 04.01.2021 vrací žáci I. třídy – tedy 1., 2. a 3. ročníku (třídní učitel Mgr. Martina Orságová)
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole!!! – Děti budou potřebovat více roušek
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, doporučen denní pobyt dětí na čerstvém vzduchu (vhodný oděv)
  Žáci 4. a 5. ročníku se budou vzdělávat povinnou distanční výukou – podrobnosti zašlu v pondělí 04.01.2021
 • V případě potřeby jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole
  (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce  O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka
 • V případě potřeby osobní konzultace mne prosím kontaktujte a domluvíme se na možném termínu 3.) Provoz školní družiny – Školní družina bude pro žáky 1., 2. 3. ročníku v běžném provozu

Mgr. Helena Krumpová

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email