Základní škola a Mateřská škola Dubicko, 

příspěvková organizace

Školní jídelna

Zábřežská 21

789 72 Dubicko

Email: jidelna@dubicko.cz

Telefon: 583 449230, 737 102 040

Vedoucí ŠJ: Helena Vysoudilová