Základní škola a Mateřská škola

Back view of a little boy standing on ladder and writing with chalk on the backboard in school class

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ v době vánočních prázdnin 2020/2021

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:
základních škol,

  •  středních škol a konzervatoří,
  •  vyšších odborných škol,
  •  základních uměleckých škol,
    jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky,ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře,školních družin, školního klubu a střediska volného času.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.Mateřská škola:
  •  21.12. a 22.12. běžný provoz
  •  od 23.12.2020 do 03.01.2021 vánoční prázdniny
  •  provoz bude obnoven v pondělí 04.01.2021

Mgr. Helena Krumpová

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email