Základní škola a Mateřská škola

Back view of a little boy standing on ladder and writing with chalk on the backboard in school class

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Novinky v provozu od pondělí 30. listopadu 2020:
1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky POVINNÁ.

  •   Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd –
  •   Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny
  •   Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).
  •   Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
  •   Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.Školní družiny: Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě.Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuálProvoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19( https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“),
    Metodika pro vzdělávání distančním
    způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/36ili3W).

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email