Základní škola a Mateřská škola

Platba školného bankovním převodem

Na bankovní účet ZŠ

* číslo účtu: 1906945339 kód banky: 0800
* Variabilní symbol: 202223
   Do poznámky vždy nutno uvést jméno a příjmení dítěte a měsíce, za které je školkovné hrazeno!
*  Od 1. 9. 2022 je stanovena výše školného na částku 300 Kč měsíčně, splatnost nejpozději 13. den v měsíci.
*  Platbu za školné je možno uhradit i hromadně, ale pouze za kalendářní rok.
* Platbu za rok 2023 je možno zaplatit až od 1. 1. 2023

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email