Základní škola a Mateřská škola

Empty classroom interior, school or college class with teacher table, laptop, green blackboard with protractor, clock hanging on wall and books cupboard, room for studying. Cartoon vector illustration

Přechod na distanční výuku na 1. stupni

Omezení provozu škol a školských zařízení od 14. října

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda

omezuje s účinností ode dne 14. října 2020

od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.
provoz základních škol podle školského zákona,
a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole

(Návrat žáků do školy je stanoven na pondělí 02.11.2020) Otevřeny nadále zůstávají mateřské školy.

Žáci základní školy tedy přecházejí na distanční výuku.

Během zítřka obdržíte na Vámi uvedené E-mailové kontakty učivo na období 14. – 23.10.2020.
Učivo žáci průběžně vypracují a odevzdají po návratu do školy. Pokud nemáte možnost učivo vytisknout, napište mi na E-mail a vytisknu ve škole, kde si následně vyzvednete.
Strava byla odhlášena hromadně.

Aktuální informace ředitelky školy sledujte prosím
na webových stránkách školy, případně na okně školní družiny.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email