Základní škola a Mateřská škola

4096075

PROVOZ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 18.11.2020

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 18.11.2020:

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 ( https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https:/bit.ly/36ili3W). a

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).

V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.

1.) Provoz mateřské školy – beze změn 2.) Provoz základní školy

  •   Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků a žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníkuDo školy se tedy od 18.11.2020 vrací žáci I. třídy – tedy 1., 2. a 3. ročníku (třídní učitel Mgr. Martina Orságová)
  •   Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu veškole!!! – Děti tedy budou potřebovat více roušek (informace třídní učitelky)
  •   Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, doporučen denní pobyt dětí na čerstvém vzduchu (vhodný oděv)

3.) Provoz školní družiny

  • Je umožněn za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy
  •  Školní družina tedy bude pro žáky 1., 2. 3. ročníku v běžném provozu
  • V případě potřeby jsou umožněny (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce
  • O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka
  • V případě potřeby osobní konzultace mne prosím kontaktujte a domluvíme se na možném termínu.Aktuální informace ředitelky školy sledujte prosím nadále na webových stránkách školy, případně na okně školní družiny.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email